máj 10, 2018

Zmena všeobecných podmienok

S platnosťou od 1.6.2018 vstupujú do účinnosti nové všeobecné podmienky pre poskytovanie služby pripojenia do internetu PrievidzaNET.