máj 9, 2017

Zmena všeobecných podmienok

S platnosťou od 1.5.2016 vstupujú do účinnosti nové všeobecné podmienky pre poskytovanie služby pripojenia do internetu PrievidzaNET.